تصاویری از اشکهایی‌ که‌ دل‌ ایرانی ها راخون‌ کرد

سعید عبدولی علیرغم شایستگی، با ناداوری به حریف فرانسوی باخت.

تصاویری از اشکهایی‌ که‌ دل‌ ایرانی ها راخون‌ کرد www.taknaz.ir

تصاویری از اشکهایی‌ که‌ دل‌ ایرانی ها راخون‌ کرد www.taknaz.ir

تصاویری از اشکهایی‌ که‌ دل‌ ایرانی ها راخون‌ کرد www.taknaz.ir


تصاویری از اشکهایی‌ که‌ دل‌ ایرانی ها راخون‌ کرد www.taknaz.ir

تصاویری از اشکهایی‌ که‌ دل‌ ایرانی ها راخون‌ کرد www.taknaz.ir


تصاویری از اشکهایی‌ که‌ دل‌ ایرانی ها راخون‌ کرد www.taknaz.ir


تصاویری از اشکهایی‌ که‌ دل‌ ایرانی ها راخون‌ کرد www.taknaz.ir
/ 1 نظر / 38 بازدید
شاعرشنيدني ست

سلام سعيد عبدلي كه از نظر من برنده ست نوشته بوديد همكاري كنم متوجه نشدم تو چه موردي؟