عضویت در وبلاگ

شما تا 12 ساعت دیگر نویسنده این وب  می شوید 

برای عضو شدن

1. در قسمت نظرات نام خود و وبلاگ خود را ثبت کنید و

2. من  به وبلاگ کنونی شما می آیم و رمز را در اختیار شما می گذارم می کنم

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید